ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2022 - 2023 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
10006 215Q0005/22 ນາງ ພູລັດສະໝີ ພົມມະຈັກ 01/01/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
10009 225Q0083/22 ນາງ ນິດຕະຍາ ມະນີປະກອນ 14/04/2004 ສະຫວັນນະເຂດ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10078 225Q0087/22 ນາງ ແສງດາວພະຫັດ ສີຄໍາ 15/01/2004 ອຸດົມໄຊ ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10115 225Q0010/22 ນາງ ຈິນຕະນາ ຊອນທຳມະວົງ 01/10/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10120 215Q0017/22 ນາງ ສຸພັດສະລິນ ດວງພະຈັນລາ 08/10/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
10122 225Q0086/22 ທ້າວ ທະນະພົນ ແກ້ວມະນີວອນ 03/03/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາລາທິການ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10144 225Q0072/22 ສນ ຄຳຮູ້ ແກ້ວລັດສະຫມີ 16/06/2003 ສາລະວັນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10146 225Q0017/22 ນາງ ອັກສອນ ພຸດທະຈັກ 07/09/2004 ວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10200 185Q0001/22 ນາງ ຈຳປາພອນ ອຸ່ນຄຳ 19/10/2003 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
10211 185Q0003/22 ນາງ ໜຶ່ງມະນີໄຊ ສີລິພົນ 06/05/2003 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

Page 1 of 27 Results 1 - 10 of 264