ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2023 - 2024 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
11414 225Q000623 ທ້າວ ນິລັນດອນ ມະຫາວັງ 26/08/2004 ຈຳປາສັກ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11421 225Q003623 ນາງ ໄກ່ ແສງມະນີ 08/10/2003 ຄຳມ່ວນ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11432 165Q001123 ນາງ ໂອໄລວັນ ພົມມະໄຊ 14/09/2005 ຈຳປາສັກ ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ຄະນະກະເສດສາດ
11499 225Q001223 ທ້າວ ວົງສະນິດ ຊາວສຸວັນ 23/06/2006 ຫຼວງພະບາງ ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11501 225Q003523 ທ້າວ ຟີມວະສັນ ສົມມະນີວັນ 15/04/2005 ຊຽງຂວາງ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11502 165Q000723 ທ້າວ ກ້ານະຄອນ ແສງອິນທະວົງ 13/05/2005 ຫົວພັນ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
11527 205Q001723 ນາງ ວາດສະໜາ ບົວໃບອ່ອນ 21/11/2006 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
11539 215Q001823 ທ້າວ ເອກະລາດ ສະແຫວງໂຊກ 05/11/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
11548 225Q004023 ທ້າວ ອາລູຊັນ ສີລິສັກ 05/02/2005 ຫຼວງພະບາງ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11550 225Q006123 ນາງ ຄອນສະຫວັນ ແກ້ວດວງດີ 04/10/2005 ສະຫວັນນະເຂດ ວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຣນິກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

Page 10 of 22 Results 91 - 100 of 211