ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2023 - 2024 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
11284 175Q000423 ທ້າວ ພູມີພົນ ແກ້ວມີສີ 06/12/2005 ຊຽງຂວາງ ການວາງແຜນພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
11300 225Q004923 ທ້າວ ຊ່າກ້ອງລີ ໄຊຍະຊ້າງ 28/11/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11322 225Q000523 ທ້າວ ວົງສັກດາ ພູວົງໄຊ 26/08/2005 ວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11341 175Q000623 ນາງ ພອນທິດາ ເຊັງວົງ 29/07/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
11366 165Q000323 ທ້າວ ແລ້ມໂບ່ ແສງດາລາ 26/06/2006 ວຽງຈັນ ສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດສາດ
11373 215Q000223 ນາງ ເອນີ ສີລາວົງ 30/03/2006 ຈຳປາສັກ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
11390 215Q001323 ນາງ ປານັດດາ ຈັນທະວົງ 30/07/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
11398 215Q001123 ທ້າວ ທະນາກອນ ປັນຍາວົງ 12/08/2005 ໄຊຍະບູລີ ວິທະຍາການອາຄານ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
11402 225Q002223 ທ້າວ ຖານະພອນ ໄຊສົງຄາມ 23/02/2006 ບໍລິຄຳໄຊ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11410 225Q002423 ນາງ ກະໃບມົວ ຢ່າເຊັ່ງ 19/11/2005 ຊຽງຂວາງ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

Page 9 of 22 Results 81 - 90 of 211