ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2022 - 2023 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
11647 185Q0005/22 ນາງ ວັນນິດາ ທຳມະວົງສາ 30/07/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
11652 175Q0009/22 ທ້າວ ປາວີໂຊ່ ແສງດາລາ 14/06/2005 ວຽງຈັນ ການວາງແຜນພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
11667 225Q0018/22 ທ້າວ ລີເນັ່ງມົ້ງ ໄຊຍະຊ້າງ 06/09/2003 ໄຊສົມບູນ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11674 215Q0009/22 ນາງ ມີຖຸນາ ສົມສະໝອນ 05/06/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິທະຍາການອາຄານ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
11687 225Q0029/22 ທ້າວ ສຸກວິສັນ ສີລິປັນໂຍ 01/05/2003 ເຊກອງ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11708 205Q0020/22 ທ້າວ ໂຊກອຳນວຍ ເພຍປະຫຼັດ 11/05/2004 ໄຊຍະບູລີ ເຄມີສາດ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
11710 225Q0035/22 ທ້າວ ອະພິລັກ ໄຊດີ 15/04/2004 ຫົວພັນ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11716 225Q0073/22 ທ້າວ ຄຳພຸດ ລັດທິດາ 16/02/2004 ບໍ່ແກ້ວ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11720 225Q0077/22 ທ້າວ ລາຢູ ເຮີ່ 08/03/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11737 205Q0015/22 ທ້າວ ລ່າລີ ທໍ່ 16/03/2002 ຫຼວງພະບາງ ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

Page 9 of 27 Results 81 - 90 of 264