ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2022 - 2023 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
10890 175Q0008/22 ນາງ ປັດຊະຍາ ກຸມາລາສີ 13/12/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການວາງແຜນພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
10891 175Q0010/22 ນາງ ສຸດາລັດ ຄຳສິງສະຫວັດ 03/10/2005 ສາລະວັນ ການວາງແຜນພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
10898 165Q0009/22 ທ້າວ ປີດີລໍ່ ປ່າດົວ 08/09/2002 ວຽງຈັນ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
10900 205Q0011/22 ທ້າວ ສົມດີ ປ່າຕົວເຮີ່ 03/01/2003 ຊຽງຂວາງ ການພັດທະນາເວບໄຊ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10933 235Q0002/22 ທ້າວ ຈັນເຢີ ຈົ່ງເນັ່ງວ່າງ 10/11/2001 ຫຼວງພະບາງ ຊົນລະປະທານ ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
10935 225Q0022/22 ທ້າວ ພອນເເກ້ວ ເເກ້ວມະນີ 18/01/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10962 225Q0027/22 ທ້າວ ໄຊມົວ ດ່າເກີມົວ 20/06/2001 ຊຽງຂວາງ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11062 165Q0005/22 ທ້າວ ອາພິຮັກ ອັກຄະວົງ 19/11/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ຄະນະກະເສດສາດ
11104 215Q0004/22 ທ້າວ ພຸດພະໄຊ ດວງດາລາ 03/09/2004 ຈຳປາສັກ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
11105 205Q0013/22 ທ້າວ ເມບີ ຈົ່ງວື 13/02/2003 ຊຽງຂວາງ ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

Page 4 of 27 Results 31 - 40 of 264