ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2022 - 2023 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
11193 175Q0013/22 ທ້າວ ອານຸວັດ ທອງສະຫວັນ 10/05/2004 ວຽງຈັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
11196 205Q0006/22 ທ້າວ ບັນດິດ ພັນທະມິດ 10/03/2005 ຫຼວງພະບາງ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
11200 225Q0058/22 ທ້າວ ວິລະຊາດ ພີມມະໂຄດ 11/09/2004 ວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11210 225Q0079/22 ທ້າວ ລີໃຈລໍ່ ຢົງເລົ່າລໍ່ 03/02/2004 ບໍລິຄຳໄຊ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11228 225Q0016/22 ທ້າວ ບຸນຄື້ມ ຢ່າງ 12/10/2000 ຫຼວງພະບາງ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11236 165Q0013/22 ນາງ ມະນີຮັກ ອາລຸນຍະສິດ 13/02/2005 ຄຳມ່ວນ ສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດສາດ
11275 225Q0052/22 ທ້າວ ຊົ່ງໂຊລ່ຽນ ຈົງຊົ່ງ 30/05/2004 ບໍລິຄຳໄຊ ວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຣນິກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11291 225Q0006/22 ທ້າວ ກ້ອງເມັ່ງ ວ່າງ 18/11/2004 ວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ໂຍທາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
11333 205Q0005/22 ທ້າວ ກູ້ ຊົ່ງ 01/05/2003 ວຽງຈັນ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
11342 225Q0066/22 ນາງ ດາຍົມ ໄຊຊົມພູ 28/07/2004 ວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

Page 6 of 27 Results 51 - 60 of 264