ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2023 - 2024 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
10237 225Q004523 ທ້າວ ກໍລະດາ ແສງຈັນທະວົງ 27/06/2005 ສາລະວັນ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10259 225Q006223 ນາງ ນັດດາ ທະນົງສີນ 07/10/2005 ເຊກອງ ວິສະວະກຳ ອີເລັກໂຕຣນິກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10280 165Q000823 ນາງ ໄພມະນີ ຄຳພາສຸກ 15/08/2005 ຈຳປາສັກ ການປູກຝັງ ຄະນະກະເສດສາດ
10300 225Q005523 ທ້າວ ກົ້ງຮື ເລົ່າ 05/01/2005 ໄຊຍະບູລີ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10304 205Q000923 ທ້າວ ພອນປະເສີດ ເຊືອດວົງສາ 07/04/2005 ຄຳມ່ວນ ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10313 225Q002523 ທ້າວ ອິນທະກອນ ໄກສອນເສນາ 20/05/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10326 205Q001323 ທ້າວ ເປັນສື ວື່ 29/01/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການພັດທະນາເວບໄຊ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10342 225Q001823 ທ້າວ ປໍ່ຈ່າ ນ້າວເລົ່າ 26/04/2002 ຫົວພັນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10351 205Q001823 ນາງ ພັນນິພາ ທຳມະທອງ 08/07/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຄມີສາດ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10359 165Q000123 ນາງ ມອນມະນີ ບຸນຍົງ 02/08/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດສາດ

Page 3 of 22 Results 21 - 30 of 211