ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2022 - 2023 ລະບົບບບໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
10251 205Q0017/22 ສນ ສາຍຢາ ໄຊຍະວົງສໍ 14/01/2001 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10345 175Q0001/22 ນາງ ສຸພັກສອນ ຄໍາມະນີວົງ 17/02/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
10379 225Q0015/22 ນາງ ແພວາ ສີບຸນເຮືອງ 19/10/2003 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ບໍ່ແຮ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10385 225Q0090/22 ນາງ ອິນທິພາວີ ສຸດທິວົງນໍລາດ 08/06/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ເຄມີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10402 205Q0002/22 ທ້າວ ສີສົມເພັດ ໄຊຍະລາດ 16/06/2003 ບໍລິຄຳໄຊ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10414 205Q0009/22 ທ້າວ ຕົວລໍ່ ຫວາລີວົງ 28/06/2003 ບໍລິຄຳໄຊ ການພັດທະນາເວບໄຊ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10435 225Q0041/22 ທ້າວ ເປັງສືຢ່າງ ໃຈຫວັງຫມັ້ນ 09/10/2005 ໄຊສົມບູນ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10518 225Q0055/22 ທ້າວ ອາທິດໄຊ ລິນສະຫວັດ 08/09/2002 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10543 165Q0008/22 ທ້າວ ຈອນນີ້ ໄຫຼອຳພອນ 10/08/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
10560 205Q0014/22 ທ້າວ ໄຊສະຫວັນ ຫຼວງຊົມພູ 20/03/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການພັດທະນາໂປຼແກຼມຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

Page 2 of 27 Results 11 - 20 of 264