ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2023 - 2024 ລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
205N027123 ນາງ ສີປະໄພ ພົມມະຈັນ 14/07/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້ສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
205N027423 ນາງ ສຸນັນທາ ແກ້ວວົງກົດ 29/10/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄບໂອເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
115N035723 ນາງ ມະໄລວັນ ດວງຈຳປາ 17/09/2003 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ
115N036123 ນາງ ດາວັນ ນັນທະວົງ 05/02/2006 ວຽງຈັນ ປະຫວັດສາດ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ
215N035523 ທ້າວ ເວບລີ ພົມມະຈັກ 14/04/2006 ວຽງຈັນ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
215N035623 ທ້າວ ຄຳເກີດ ຊົ່ງເຊ່ຍເຢ້ 05/06/2004 ໄຊສົມບູນ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
215N035723 ທ້າວ ອາໂລ້ ໄຕລິຍະ 01/01/1998 ບໍ່ແກ້ວ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
115N036423 ນາງ ສອນສະຫວັນ ອຸດົມສຸກ 02/02/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິທະຍາສາດການເມືອງ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ
225N079523 ທ້າວ ປີຊາ ຈັນທະສີລິ 29/09/2004 ເຊກອງ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
225N079623 ທ້າວ ພອນປະເສີດ ເຂັມສີຫາລາດ 25/10/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ຂົວ-ທາງ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

Page 5 of 461 Results 41 - 50 of 4606