ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2023 - 2024 ລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
155N120223 ທ້າວ ດາວວຽງ ລັດຕະນະວົງ 7/05/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N120323 ນາງ ມະຍຸລາ ສີແກ້ວ 3/20/2005 ຜົ້ງສາລີ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N120423 ນາງ ກັນຕະນາ ນວນຄາຍສີ 15/01/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N120523 ທ້າວ ສຸກສະຫວັນ ນວນແສງສີ 2/11/2005 ຈຳປາສັກ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N120623 ທ້າວ ເພັດສາຄອນ ຈັນທະວົງ 26/02/2006 ວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N120723 ນາງ ຫົງຟ້າ ຈັນທະວົງ 3/02/2002 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N120823 ທ້າວ ຈີມມີ ເພັດພິໄລ 2/15/2006 ວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N120923 ທ້າວ ແສງຈັນ ສີສົມພັນ 11/07/2005 ຊຽງຂວາງ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N124923 ນາງ ພອນທິບ ເກດຕະວົງ 1/5/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125023 ນາງ ວັນໄຊມົວ ເຍ່ຍຕູ້ 21/07/2006 ວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

Page 2 of 461 Results 11 - 20 of 4606