ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2023 - 2024 ລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
155N125123 ທ້າວ ຜາສຸກ ນໍລິນ 29/06/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125223 ທ້າວ ສັນຕິ ຈະເລີນສຸກ 11/10/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125323 ທ້າວ ເຫີນຟ້າ ສີສຸວັນ 25/06/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125423 ນາງ ໄຊດາລັດ ທຽມປະຫວັດ 12/6/2006 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125523 ທ້າວ ສົມປາຖະໜາ ພົງພິຈິດ 16/07/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125623 ນາງ ມຸກດາລີ ຄຳມະວົງ 11/07/2005 ຜົ້ງສາລີ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125723 ສນ ສັນຕິ ສີສົງຄາມ 4/16/2006 ຈຳປາສັກ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125823 ນາງ ສະເພົາທອງ ຊາທອງຍົດ 9/11/2006 ວຽງຈັນ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N125923 ນາງ ວິລິດາ ພັນຫົງສາ 11/05/2005 ເຊກອງ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
155N126023 ນາງ ເບົ້າ ວ້າ 05/06/2004 ອຸດົມໄຊ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

Page 3 of 461 Results 21 - 30 of 4606