ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2023 - 2024 ລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
165N017923 ນາງ ສຸກສົມພອນ ອາໃສ 14/01/2006 ສະຫວັນນະເຂດ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
165N018023 ທ້າວ ວຽງຄອນ ມະນີວົງ 11/05/2005 ຈຳປາສັກ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
165N018123 ທ້າວ ໂກມິນ ເພຍສາຂາ 12/1/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
165N018223 ທ້າວ ເພັດນະຄອນ ຈັນທະວົງ 6/22/2006 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
165N018323 ທ້າວ ສຸດອຸທອນ ດວງມາລາ 23/10/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
175N006623 ນາງ ສຸກສະບາຍ ໂຫດທະລາດ 9/8/2003 ສະຫວັນນະເຂດ ການວາງແຜນພັດທະນາ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
175N007023 ນາງ ສຸດາພອນ ສັນໄຊ 03/10/2006 ຫຼວງນໍ້າທາ ສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
175N007123 ນາງ ສຸໄພລິນ ຄຳພູມີ 22/07/2006 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສິ່ງແວດລ້ອມສຶກສາ ຄະນະວິທະຍາສາດສີ່ງແວດລ້ອມ
185N004923 ທ້າວ ພຸດນິລັນ ຈັນທະມາດ 14/01/2001 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸຮັກ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
185N005323 ທ້າວ ສັດໄຊ ເທບພະສຸວັນ 1/21/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປ່າໄມ້ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

Page 4 of 461 Results 31 - 40 of 4606