ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2022 - 2023 ລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
10001 215N0050/22 ນາງ ພອນສະໜິດ ທຳມະຂັນ 02/01/2003 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
10002 225N0705/22 ທ້າວ ວີໂກ້ ຈັນທະວົງສາ 26/12/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10003 215N0212/22 ທ້າວ ໄຊນ້າ ສະເໜຫາ 09/07/2001 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
10004 205N0068/22 ນາງ ມະນີພອນ ຄໍາສະຫວັນ 14/08/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10005 205N0039/22 ນາງ ສຸນທະລີ ພິພັກ 03/04/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10007 215N0146/22 ທ້າວ ກຽດຕິສັກ ພິມສຸວັນຄຳ 27/11/2003 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແບບຕົກແຕ່ງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
10010 225N0252/22 ທ້າວ ໝັ້ນ ມິດຕະພອນ 06/06/2002 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິສະວະກຳ ກົນຈັກ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10011 205N0015/22 ທ້າວ ສອນສະຫວັນ ຊວ້ານສວນດາວ 03/12/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10012 215N0214/22 ທ້າວ ວັດທະນາ ໄຊຍະແສງ 19/11/2003 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
10013 205N0138/22 ທ້າວ ແສງສຸລີ ພັກວີສີດ 02/08/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການພັດທະນາເວບໄຊ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

Page 1 of 482 Results 1 - 10 of 4814