ກວດຜົນສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກຮຽນ 2022 - 2023 ລະບົບຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ເລກບັດ ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ ເພດ ຊື່ ນາມສະກຸນ ວັນເດືອນປີເກີດ ພາກສ່ວນ ສາຂາວິຊາ ຄະນະວິຊາ
10189 205N0129/22 ທ້າວ ສົມໄຊ ເຮີ 23/06/2002 ຫຼວງພະບາງ ການພັດທະນາເວບໄຊ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10192 205N0117/22 ນາງ ແສງວິໄລພອນ ສີບຸນພັນ 18/06/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການພັດທະນາເວບໄຊ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10193 215N0077/22 ທ້າວ ແມັກກີ ແກ້ວບົວ 28/04/2004 ໄຊຍະບູລີ ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ
10194 225N0803/22 ທ້າວ ວິກກີ່ ຢ່າງ 06/10/2004 ຊຽງຂວາງ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10195 165N0119/22 ສນ ວັນນາ ແໜງຄຳມີ 09/03/2002 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການລ້ຽງສັດ ຄະນະກະເສດສາດ
10196 165N0002/22 ນາງ ດາວພະຄານ ສິດທິໄຊ 12/10/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການປູກຝັງ ຄະນະກະເສດສາດ
10197 205N0266/22 ທ້າວ ຊາຍຊົ່ງ ໄຊເຮີ່ 05/01/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ
10199 185N0001/22 ນາງ ແສງສະຫວັນ ຈັນທະກຸມມານ 11/04/2005 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
10202 225N0458/22 ທ້າວ ຈີເມັ່ງລໍ່ ໜາວຄົວຢົງສື 06/06/2004 ໄຊສົມບູນ ວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
10204 225N0751/22 ທ້າວ ເກມ ຂຸນປະເສີດ 08/03/2004 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ

Page 14 of 482 Results 131 - 140 of 4814